Általános szerződési feltételek

dantonichococolate.com webáruház

Általános információk

1.1 Szolgáltató adatai
Üzemeltető cég neve: A.G. Fénypont Kft.
Képviselők neve: Antoni Dalma üzletágvezető, Alföldy Gábor ügyvezető.
Székhely: 1035 Budapest, Kórház utca 25.
Telephely: 2330 Dunaharaszti, Magyar utca 51.
Adószám: 13055749-2-41.
Közösségi adószám: HU13055749
Cégjegyzékszám: 01-09-716561
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700392-26225100-51200002.

NÉBIH azonosítószám: 204067
NAIH azonosító szám: NAIH-127889/2017
FELIR azonosító: AA5972081

A továbbiakban mint „Szolgáltató”.

1.2 Szolgáltató elérhetősége
E-mail: info@dantonichocolate.com
Telefon: +36 20 294 9565

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9-17 óra között hívható, egyéb időpontban a hívás fogadását nem garantáljuk.

1.3 A Vásárló      
Vásárló az, aki a Szolgáltató honlapján, a https://dantonichocolate.com domain alatt található lapok valamelyikén vásárol.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.  
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadók.

1.5 Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

1.6 Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2022. szeptember 01. napjától határozatlan ideig hatályos.

1.7 A termékek
Szolgáltató a https://dantonichocolate.com domain alatt saját gyártású termékeit kínálja fel megvásárlásra. Ezek megrendelése és fizetése az áruházban lehetővé tett módokon lehetséges. Minden terméklapon, az ahhoz tartozó információt Szolgáltató feltünteti annak érdekében, hogy Vásárlót minél teljesebb körben tájékoztassa a termékhez kapcsolódó információkról.

Szolgáltató termékeinek szavatossági ideje általában rövidebb a kereskedelemben megszokottnál. Ennek oka, hogy a termékek tartósítószer és adalékanyagok felhasználása nélkül készülnek. Ez vásárló részéről különös figyelmet kíván a szavatossági időn belüli fogyasztás tekintetében. A termék általános szavatossági idejét a terméklapon, a konkrét termékhez tartozót pedig a csomagoláson tüntetjük fel.

A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valós termékek ezektől eltérhetnek. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, de azok fő tulajdonságai, konkrét összetétele a vásárláskor adott terméklapon elérhető. A termékek feltüntetett árai az Áfát tartalmazzák, a csomagolás és házhozszállítás költségeit azonban nem. Vásárlónak a webáruházban megrendelésen kívül lehetősége van egyedi termékek, szolgáltatások megrendelésére. Ilyenek lehetnek például egyedi recept alapján előállított csokoládé termék, illetve egyedi szállítási és fizetési módhoz kötött eladás. Vásárló erről e-mail vagy telefon útján kérhet tájékoztatást. Egyedi, webáruházon kívüli megrendelésekre jelen ÁSZF nem érvényes.  

1.8 A szolgáltatás területi hatálya

A szolgáltatás jelenleg csak Magyarország területén elérhető.

1.9 Adatvédelem

Adatvédelemmel kapcsolatos információkat az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, mely részletesen itt érhető el: adatvédelmi tájékoztató. Az adatok kezelője a Szolgáltató. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént.

Szolgáltató a weblapon cookie-t és mérőkódokat használ, ám ezek személyes adatokat nem gyűjtenek. A Vásárló által megadott személyes adatokat a szerződés teljesítésére, a szállítás lebonyolítására használja fel Szolgáltató, Vásárló hozzájárulásával. Egyéb hírlevél és marketingtevékenységet Vásárló irányába csak kifejezett külön hozzájárulás mellett végez. A személyes adatokat védjük, azt harmadik fél számára nem adjuk ki.

Az adatkezelők és alvállalkozók körét az adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetjük. A Szolgáltató nem küld spam-et. Bármilyen információt, levelet vagy marketing anyagot csak a Vásárló hozzájárulásával küldünk ki, mely hozzájárulás bármikor leiratkozással visszavonható.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott, az 1.7. pontban leírt szolgáltatást igénybe veszi és azt a visszaigazoló e-mailben szolgáltató visszaigazolta. A visszaigazolás egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti mindkét fél részéről. A visszaigazolás tartalmazza a szerződést érintő lényeges információkat.

2.2 Szolgáltatás módosítása, törlése

Módosítani vagy törölni egy vásárlást a megrendelés visszaigazolása előtt lehet. Ez ügyfélszolgálatunkon keresztül lehetséges a +36 20 294 9565 telefonszámon vagy az info@dantonichocolate.com e-mail címen.

2.3 Fizetési feltételek
A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét többféle módon egyenlítheti ki.  
✦ Webáruházban bankkártyás fizetéssel, apple pay, valamint google pay segítségével.
✦ Utánvét esetén készpénz vagy bankkártya használatával.
✦ 100 000,. Ft felett a megrendelés értékének 50% előre fizetendő. Átutalással kiszállítás előtt.  

A Vásárló ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését a 6. pontban jelzett elérhetőségeken.
Az A.G. Fénypont Kft. az Ön kérelmének 5 munkanapon belül tesz eleget. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az Ön személyes adatait a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat időtartama alatt kezeljük.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetők.

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

3.1 A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére rendszeresen vagy időszakosan biztosítja megrendelés alapján a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltatás szüneteltetésének tényét (pl. nyári leállás vagy év végi üzemszünet) és időtartamát Szolgáltató a webáruházban feltűnő módon közzéteszi.

3.1.1 Vis Major

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve olyan esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

3.1.2 Árváltoztatás joga

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

3.1.3 Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat a lehető leghamarabb, maximum 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentéseket és panaszokat megőrzi. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult, és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

3.2 A Vásárló jogai és kötelezettségei


3.2.1 Ellálás joga.

A DantoniChocolate a törvényben előírtnál magasabb elállási jogot biztosít magánszemély Vásárlóinak, termékenként 5 darabos és összesen 50 000,- Ft. értékhatárig. Vásárló a szerződéstől 30 napon belül indoklás nélkül elállhat az alábbiak szerint, mely szintén a törvényi előírás kétszerese.
Eme jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat útján gyakorolhatja a megrendelt termék átvételét követően. A termék visszaszállítása vásárló feladata és költsége. A termék természeténél fogva Szolgáltató kéri, hogy a visszaküldött terméket lehetőleg eredeti csomagolásában, lezárva kapja vissza. Szolgáltató elállás esetén a teljes díjat, azaz a termék és a kiszállítás díját téríti vissza lehetőleg azonnal, de legkésőbb 10 munkanapon belül.

3.2.2 Reklamációs jog

Vásárló a terméket, illetve a szolgáltatást reklamálhatja. Eme jogát az ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén megteheti. Szolgáltató a reklamációt a lehető leggyorsabban feldolgozza és javaslatot tesz Vásárló kártalanítására. Ez történhet csereáru küldésével vagy a vásárlási összeg visszajuttatásával. Vásárlónak joga van a számára kedvezőbb megoldást választani. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Vásárló reklamációs igényét a lehető legpozitívabb módon kielégíti.

3.2.3 Átvételi kötelezettség

Vásárló köteles a megrendelt terméket átvenni, illetve annak vételárát kiegyenlíteni. Amennyiben a vételárat Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelést Szolgáltató törölheti a rendszerből.

3.2.4 Ellenőrzési kötelezettség
A Vásárló vállalja, hogy a megrendelt termékeket átvételkor (kézbesítéskor még a futár jelenlétében) megvizsgálja, az esetlegesen észlelt sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kéri, és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

BANKKÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS

4.1 Bankkártya biztonsága

A bankkártyával való fizetés a Stripe és az OTP szerverén keresztül történik. Szolgáltató a tranzakcióról semmilyen információval nem rendelkezik, csak annak sikerességét erősíti meg számára a rendszer.

4.2 Felelősségteljes használat
A Vásárló (vagy kártyabirtokos) hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.

4.3 Devizanem

Vásárló a bankkártyás fizetés ellenértékét Forint devizanem alapon teljesíti. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, a kártyabirtokos terhére Forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek.

TERMÉK KISZÁLLÍTÁS


A DantoniChocolate a GLS Logisztikai Kft. szolgáltatásait használja, hogy Vásárlói számára a kiszállításban is a legjobbat biztosíthassa.

5.1 Szállítási felelősség

A szállítás költsége a Vásárlót terheli (ezt bizonyos esetekben a Szolgáltató átvállalhatja), azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért. Ez a felelősségvállalás feltételezi, hogy Vásárló is kellő körültekintéssel jár el, például a szállítási mód kiválasztásában különös tekintettel a melegebb időszakokra.

5.2 Aktuális költség

Az esedékes szállítási költséget a webáruház automatikusan kiszámítja és a megrendelés véglegesítése előtt megjeleníti a Vásárló számára. A szállítási költség tartalmazza a termék megfelelő csomagolását és szállítási költséget.

5.3 Szállítási határidő

Szolgáltató a megrendelt termékeket jellemzően a megrendelést követő 2-4 munkanapon átadja a kiszállítást végző futárszolgálatnak. Amennyiben ez nem lehetséges, a várható kiszállítás idejéről tájékoztatja a Vásárlót.

5.4 Szállítási módok
✦ Háztól házig futárszolgálat.
✦ Csomagpontba szállítás.
✦ Csomagautomatába szállítás.

5.5 Fizetendő díjak
✦ Kiszállítás címre 1990,- Ft. /Business small parcel/
✦ Kiszállítás utánvéttel címre 2490,- Ft. /Business small parcel &Cash/
✦ Csomagpontba és átvevőhelyre szállítás 1990,- Ft. /Business small parcel & Shop delivery/
✦ Csomagpontba és átvevőhelyre szállítás utánvéttel 2490,- Ft. / Business small parcel & Shop delivery & Cash/
A szállítás költsége 35000,- Ft felett ingyenes.

5.6 Térítéses extra szolgáltatások

Ezeket Vásárló megrendelés után, a visszaigazoló e-mail segítségével rendelheti.
✦ SMS előértesítés /Preadvice service/ a csomag érkezésének reggelén. 50,- Ft. (Csomag száma, kézbesítési 3 órás idő intervallum, fizetendő összeg, futár telefonszáma.)
✦ Több SMS értesítés /Flex delivery +SMS/. 100,- Ft. (A csomag feladásakor, érkezés reggelén, meghiúsulás esetén. Tartalma: Csomag száma, kézbesítési 3 órás idő intervallum, fizetendő összeg, futár telefonszáma, egyéb elérhetőségek.)
✦ Telefonos értesítő /Contact service/. 100,- Ft. (Az első kézbesítést megelőző egy órán belül a futár felhív és tájékoztat az érkezésről, valamint egyéb a fizetéssel és átvevővel kapcsolatos információkról.)
✦ Garantáltan másnapra /Guaranteed 24 service/ 100,- Ft. (munkanapra vonatkozóan)
✦ Sürgős kiszállítás /Express parcel/. Kézbesítés legkésőbb következő munkanap 12 óráig. 600,- Ft.

5.7 Fogalmak magyarázata

Business small parcel - háztól házig szállítás.
Bármilyen címre, kivéve postafiók.
Csomagkézbesítés a felvételt követő munkanapon 8-17 óra között Magyarország területén.
Ingyenes másodszori kézbesítési kísérlet.
Kártérítési felelősség biztosítás minden csomagra 50 000,- Ft.-ig.
Kiemelt csomagkezelés, elkülönített szortírozás és szállítás.
Track & Trace technológia, internetes nyomkövetés a feladástól azonnal.
Call center címzettek számára 07-20 óra között a +36-29-88-67-00 vagy +36-20-890-0660 telefonszámokon.

Csomagpontba szállítás – Shop delivery.

A Vásárló által megadott átvevőhelyen vehető át a csomag. Ezek általában üzletek, benzinkutak stb. További információ elérhetőségről, nyitvatartásról és fizetési lehetőségről a www.csomag.hu oldalon. 350 településen több mint 800 átvevőhely. Az átvételre 5 munkanap áll rendelkezésre.

Csomagautomatába szállítás.

A csomag egy automatából vehető ki. További információ elérhetőségről, nyitvatartásról és fizetési lehetőségről a www.csomag.hu oldalon. Az átvételre 5 munkanap áll rendelkezésre. A csokoládé érzékeny a melegre, csak beltéri automatát javaslunk! A megfelelő csomagautomata kiválasztása Vásárló felelőssége.

Bankkártyás fizetés.

Megrendeléskor és utánvét esetén is használható, teljesen ingyenes szolgáltatás. Mindenképpen ezt javasoljuk! A legbiztonságosabb és a legolcsóbb, Vásárlóinkat védi pénz visszafizetési garanciánk és a bankrendszer titkosítási rendszere. Utánvét esetén a kártyahasználat ugyan szintén ingyenes, de az utánvét szolgáltatás nem.

Cash service – utánvétes fizetés.
Vásárló a küldemény átvételekor is fizethet, amennyiben ezt előzetesen írásban jelezte. Utánvétes fizetés többlet költséggel jár. Kártyával fizetés átvételkor is lehetséges a futárnak, illetve csomagpontban és csomagautomatánál is. Azonban ennek pontos módjairól és helyeiről Vásárlónak tájékozódnia kell a www.csomag.hu weboldalon. Kártyás fizetésre a futárnál akkor van lehetőség, ha ezt Vásárló megrendelés után külön igényelte. A csomag csak a fizetés és átvétel után nyitható, ezt a futár Vásárló kérésére megvárja. Nem javasoljuk a használatát, mert sem biztonságban, sem szolgáltatásban nem ad többet, viszont fizetős szolgáltatás.

Flex delivery service – rugalmas kézbesítési szolgáltatás.

Ezt Szolgáltató automatikusan megrendeli minden csomaghoz, hogy a lehető legmagasabb szinten szolgálhassa ki Vásárlóit, egészen a kézben tartott csokoládéig. Ingyenes szolgáltatás.
E-mail értesítő a szállítótól a csomag feladásakor. Csomagszám, utánvét összege, feladó, címzett, nyomkövetési és változtatási lehetőség linkje.
E-mail értesítő a szállítótól a csomag indulásakor a kézbesítés napján. Csomagszám, utánvét összege, feladó, címzett, kiszállítási idő intervallum, futár és call center telefonszáma, nyomkövetési és változtatási lehetőség linkje.
E-mail értesítő esetleges meghiúsulás esetén. A levél tartalmazza az újabb kiszállítás variálhatóságának linkjét, hogy a futár a Vásárlóhoz igazodhasson.
Munkaidő utáni kiszállítás kérhető.
Változtatható cím és kiszállítási időpont.

További információt a szolgáltatásokról a https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok címen található.

REKLAMÁCIÓ

6.1 Közös rendezés

Amennyiben a Vásárlónak a megrendelés során bármilyen panasza merül fel, úgy azt kérjük jelezze emailben az info@dantonichocolate.com címen vagy telefonon a +36 20 294 9565 telefonszámon. Szolgáltató mindent el fog követni, hogy a felmerült problémát rendezze, az ügyfélnek legmegfelelőbb módon. Ez lehet a megrendelt termék pótlása vagy a vételár visszafizetése is.

Szolgáltató együttműködési kötelezettséget vállal a békéltető testületi és minden más felügyeleti szervi eljárásában.

6.2 Felügyeleti szervek

Amennyiben a Vásárló úgy érzi, hogy a vitás ügyet nem sikerült Szolgáltatónak maradéktalanul rendeznie, az alábbi szervekhez fordulhat:  
Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Unios online vitarendezési platform: a www.ec.europa.eu/odr címen magyarul érhető el.
Budapest Főváros III. Kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője 1033 Budapest, Fő tér 3.
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1052 Budapest, Városház u. 7.
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A webáruházon kívüli megrendelésre jelen ÁSZF nem vonatkozik.

2022. szeptember 01.